اخبار و اعلانات

کسب رتبه الف مجلات علمی پژوهشی در ارزیابی 1402 (مبتنی بر عملکرد 1401)

مجله تحقیقات منابع آب ایران در ارزشیابی اخیر انجام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402  (بر اساس عملکرد مجله در سال 1401) رتبه الف مجلات علمی-پژوهشی را  کسب کرده است. 

مطالعه بیشتر

تمدید مهلت دریافت مقالات ویژه‌نامه دریاچه ارومیه

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند مهلت دریافت مقالات ویژه‌نامه دریاچه ارومیه مجله تحقیقات منابع آب تا 30 ام دی ماه 1401 تمدید گردید و نویسندگان محترم می‌توانند تا پایان دی ماه نسبت به ارسال مقالات اقدام بفرمایند.

مطالعه بیشتر

انتشار ویژه نامه دریاچه ارومیه

مجله تحقیقات منابع آب ایران با همکاری دفتر آب و محیط‌زیست دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد ویژه‌نامه «دریاچه ارومیه» را به مرور و بررسی نقادانه دانش فنی، تجربیات، رویکردهای مدیریتی و نگرش‌های تصمیم‌گیری مرتبط با دریاچه ارومیه اختصاص دهد. از کلیه اساتید، پژوهشگران و متخصصان حوزه آب و هیدرولوژی، محیط زیست، کشاورزی، جامعه‌شناسی، انرژی، سیاست‌گذاری و علوم مرتبط برای ارائه مقاله در این ویژه‌نامه دعوت به عمل می‌آید. هدف اصلی از انتشار این ویژه‌نامه که در یک شماره مجله، تدوین و تا پایان سال 1401 (یا اوایل سال 1402) منتشر خواهد شد، فراهم کردن بستری ...

مطالعه بیشتر

کسب رتبه الف مجلات علمی پژوهشی در ارزیابی 1401

مجله تحقیقات منابع آب ایران در ارزشیابی اخیر انجام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401  (بر اساس عملکرد مجله در سال 1400) رتبه الف مجلات علمی-پژوهشی را  کسب کرده است. 

مطالعه بیشتر

انتشار ویژه‌نامه تخصصی آب زیرزمینی

مجله تحقیقات منابع آب ایران با همکاری گروه تخصصی آب زیرزمینی انجمن علوم و مهندسی منابع ایران در نظر دارد ویژه‌نامه تخصصی آب زیرزمینی با محوریت معرفی و مرور نظام‌مند دانش، تجربیات، رویکردها و نگرش‌های مختلف مرتبط با ابعاد مختلف علمی و سیاستگذاری در موضوع آب زیرزمینی را در نیمه اول سال 1402 منتشر نماید. از کلیه اساتید و متخصصان حوزه آب زیرزمینی، برای ارائه مقاله در این ویژه‌نامه دعوت به عمل می‌آید. هدف اصلی از انتشار این ویژه‌نامه که در یک شماره مجله، تدوین و چاپ خواهد شد، نگاه همه‌جانبه‌نگر به موضوعات مختلف علمی و سیاستگذاری آب زیرزمینی از ...

مطالعه بیشتر

فرم تعارض منافع

فرم تعارض منافع

مطالعه بیشتر

فرم واگذاری حق چاپ

فرم واگذاری حق چاپ

مطالعه بیشتر

بر اساس ارزیابی انجام شده توسط فرهنگستان علوم در سال 1397، مجله تحقیقات منابع آب ایران به عنوان بهترین مجله علمی - پژوهشی کشور در زمینه مهندسی آب و آبیاری انتخاب شده است.

بر اساس ارزیابی انجام شده توسط فرهنگستان علوم در سال 1397، مجله تحقیقات منابع آب ایران به عنوان بهترین مجله علمی - پژوهشی کشور در زمینه مهندسی آب و آبیاری انتخاب شده است. 

مطالعه بیشتر

بر اساس آخرین ارزشیابی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، مجله تحقیقات منابع آب ایران به عنوان یکی از ده نشریه برتر کشور در گروه فنی و مهندسی انتخاب شد.

بر اساس آخرین ارزشیابی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، مجله تحقیقات منابع آب ایران به عنوان یکی از ده نشریه برتر کشور در گروه فنی و مهندسی انتخاب شد.

مطالعه بیشتر

به مقالات پذیرفته شده به ترتیب تاریخ پذیرش جلد، (Volume) و شماره (Number) اختصاص داده می شود. پس از تکمیل صفحه بندی مقاله، فایل پی دی اف مقاله نیز بارگذاری خواهد شد. لازم به ذکر است در یک شماره مجله، از یک نویسنده بیش از یک مقاله قرار داده نمی شود.

به مقالات پذیرفته شده به ترتیب تاریخ پذیرش، جلد (Volume) و شماره (Number) اختصاص داده می شود. پس از تکمیل صفحه بندی مقاله، فایل پی دی اف مقاله نیز بارگذاری خواهد شد. لازم به ذکر است در یک شماره مجله، از یک نویسنده بیش از یک مقاله قرار داده نمی شود.

مطالعه بیشتر