اهداف و چشم انداز

مجله تحقیقات منابع آب ایران (IWRR) از کلیه دانشمندان و صاحب‌‎نظران رشته‎‌های مختلف علوم، مهندسی و فنی مرتبط با مهندسی و مدیریت منابع آب دعوت می‌‎کند تا مقالات علمی و پژوهشی خود را برای انتشار در این نشریه ارائه نمایند. IWRR مجله چند رشته‌‎ای برای ارائه کارهای پژوهشی جدید و تبادل دانش و تجربه در مورد موضوعات مرتبط با مدیریت منابع آب است. بر این اساس، IWRR مقالات تحقیقاتی، مقالات مروری، یادداشت‌های فنی و بحث و‌ مناظره  را در زمینه‎‌های زیر منتشر می‌کند:

-  ارزیابی، توسعه، حفاظت و کنترل منابع آب بر روی سیاست‌ها و استراتژی‌‎ها؛

-  برنامه‌ریزی و طراحی سیستم‌های منابع آب؛

-  بهره‌‎برداری، نگهداری و مدیریت سیستم‌های منابع آب؛

-  قانون‌گذاری و حفاظت از منابع آب؛

-  روش‌های مدیریت آب؛

-  تقاضا و مصرف آب؛

-  شبیه‌‎سازی و مدل‌سازی سیستم‌های منابع آب؛

-  هیدرولوژی آب‌های سطحی و زیرزمینی کاربردی؛

-  جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی مصرف آب؛

-  پیش‌بینی و کنترل کمیت و کیفیت آب؛

-  حکمرانی آب.