پیشگفتار: انتقال آب بین حوضه ای


عنوان مقاله [English]

Preface: Interbasin Water Transfer

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karamouz
  • Hamid Reza Safavi