مدل تلفیقی طراحی و بهره برداری از مخازن برق آبی: مطالعه موردی بر سیستم پاعلم- کرخه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار / دانشکده فنی دانشگاه تهران

2 استاد / دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر

3 دانشجوی دکترای / مهندسی آب . دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این مقاله، ساختار یک رویکرد تلفیقی برای طراحی و بهره برداری از مخازن برق آبی تشریح شده است. برای این منظور ا زیک مدل بهینه سازی پویا برای بهینه سازی بهره برداری از سیستم دو مخزنی سری برق آبی سری بهره گرفته شده است. به منظور کاهش مشکلات ابعادی برخی از پارامترهای طراحی با استفاده از تحلیل حساسیت بر نتایج دراز مدت مدل بهینه سازی تعیین شده اند. این پارامترها شامل ظرفیت نصب نیروگاه، ضریب کارکرد و تراز نرمال و حداقل بهره برداری می باشند. به منظور ارزیابی نتایج شبیه سازی بر اساس تغییرات این پارامترها، تغییرات انرژی مطمئن تولید کل سالانه و اطمینان پذیری تامین نیازهای آبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف مدل تدوین شده ارزیابی تاثیر تدوین سیاست های بهینه بهره برداری در مرحله انتخاب پارامترهای اصلی طراحی مخازن برق آبی می باشد. شبیه سازی عملکرد سیستم دو مخزنی پاعلم- کرخه بر اساس سیاستهای بهینه تدوین شده نشان دهنده اهمیت در نظر گرفتن تاثیر این سیاستها بر عملکرد دراز مدت سیستم و تعیین پارامترهای طراحی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A COUPLED MODEL FOR DESIGN AND OPERATION OF HYDROPOWER RESERVOIRS: A CASE STUDY OF PAALAM-KARKHEH SYSTEM

نویسندگان [English]

  • B Zahraie 1
  • M Karamouz 2
  • K Behzadian 3
1 Assistant Professor / Faculty of Engineering University of Tehran
2 Professor /School of Civil and Environmental Engineering at Amirkabir University
3 Ph. D student /School of Civil and Environmental Engineering. Amirkabir University
چکیده [English]

In this paper, a framework for design and operation of hydropower reservoirs is presented. For this purpose, a dynamic programming model is developed to optimize the operation of a dual cascade reservoir system. The model has been applied to the Pa-alam and Karkheh Reservoir system in southwest of Iran. In order to decrease the computational burden of the problem, certain design parameters are selected based on the sensitivity analysis of the long-term simulation results. These Parameters include installed capacity and Plant Factor of the Power Plant and normal and minimum water levels in the reservoir. In order to evaluate the results of simulation based on the variation of these parameters, variations of firm energy, total annual power generation, and reliability of water supply are analyzed. Comparison of the results of the optimization model and the long-term simulation based on the optimal operating policies shows that the selection of design parameters can significantly affect the long-term performance of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HYDROPOWER RESERVOIRS
  • DESIGN PARAMETERS
  • Simulation
  • Dynamic programming
  • OPERATING POLICIES