اعمال عدم قطعیت تقاضا برای انرژی به مدل بهینه یابی سیستم نیروگاههای آبی– حرارتی با مخازن چند منظور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ دانشکده مهندسی عمران . دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب / دانشکده مهندسی عمران . دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

بهره برداری توامان نیروگاههای آبی – حرارتی از روشهای بهینه برای کاهش هزینه تولید انرژی الکتریکی می باشد. تحقیقات برای تهیه مدلهای بهره برداری از نیروگاههای آبی- حرارتی تقریبا از 50 سال قبل آغاز شده و با پیشرفت تکنیکهای حل مسایل بهینه یابی، مدلهای جدید تهیه گردیده است. از جمله این مدلها مجموعه نرم افزاری HTCOMاست که در سال 1997 در دانشگاه مکمستر(کانادا) تهیه شده است. در این مجموعه که برنامه ریزی بلند مدت سیستم نیروگاههای آبی- حرارتی را ارائه می نماید. آورد رودخانه غیرقطعی و تقاضا برای انرژی قطعی در نظر گرفته شده است. در این مقاله با توجه به قابلیتهای این مدل در برنامه ریزی بهینه سیستم نیروگاههای آبی- حرارتی، روش اعمال عدم قطعیت در تمام پارامترهای این مدل از جمله تقاضا برای انرژی، به مجموعه نرم افزاری HTCOM اضافه شده و نتایج کاربرد آن در سیستم خوزستان شامل مخازن چند منظوره و نیروگاههای حرارتی عرضه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

APPLYING UNCERTAINTY IN ENERGY DEMAND TO HYDROTHERMAL COORDINATION MODEL FOR MULTI- PURPOSE RESERVIORS

نویسندگان [English]

  • R Ardakanian 1
  • A Karimi 2
1 Assistant Prof . School of Civil Engineering. Sharif University of Technology
2 MSc.Student of Water Resources Engineering. School of Civil Engineering Sharif University of Technology
چکیده [English]

Coordination of operation of hydrothermal power systems is in line with optimum reduction of energy generation costs. Researches for preparation of operational models for planning of hydrothermal power systems have been started since 50 years ago. HTCOM software package as one of these models was developed in 1997 in McMaster University, Canada. This model determines long - term operational policies for a hydrothermal power system with multi-purpose reservoirs. This nonlinear model considers stochastic inflows by scenario analysis. However, energy demand is considered deterministic. Considering capabilities of this model in dealing with hydrothermal planning and to improve its performance, uncertain energy demand is applied to this model in this paper. The improved model has been utilized in a real world system in the Khuzestan province in Iran, comprising of multi-purpose reservoirs and thermal power plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HYDROTHERMAL PLANNING
  • UNCERTAIN PARAMETERS
  • Stochastic programming
  • SCENARIO ANALYSIS
  • Energy Demand