تحلیل شکست لوله ها در شبکه های آبرسانی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ گروه مهندسی عمران . دانشکده فنی . دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری / مهندسی عمران . دانشکده فنی . دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله روشهای تحلیل شکست لوله ها در شبکه های آبرسانی شهری مورد بررسی قرار گرفته است. انجام تحلیل، نیازمند اطلاعات کامل و دقیق از حوادث در شبکه های آبرسانی است. بنابراین سعی شده است، فرمتی مناسب برای جمع آوری اطلاعات ارایه شود به گونه ای که در برگیرنده تمام داده های لازم برای انجام تحلیل باشد. در ادامه، روند تغییر تعداد حوادث سالانه در برابر قطر و سن لوله و همچنین قابلیت کاربری لوله ها مورد بررسی قرار گرفته است. قابلیت کاربری مکانیکی اجزای شبکه های آبرسانی شهری به میزان احتمال اینکه آن جز شبکه در طول عمر مفید خود بدون بروز حادثه یا خرابی در مدار بوده و به وظیفه خود عمل می کند اطلاق می شود. مشاهده می شود که با افزایش قطر، میزان نرخ شکست لوله ها کاهش یافته و قابلیت کاربری لوله افزایش می یابد. همچنین با افزایش طول لوله قابلیت کاربری آن کاهش می یابد. افزایش سن لوله نیز باعث افزایش میزان نرخ شکست لوله ها می شود. با استفاده از شاخص قابلیت کاربری، مدیریت شبکه ابزار مناسبی برای ارزیابی وضعیت مکانیکی شبکه در دست دارد که به هنگام تهیه استراتژی بازسازی و تعویض لوله ها نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANALYSIS OF PIPE FAILURE IN WATER DISTRIBUTION NETWORKS

نویسندگان [English]

  • M Tabesh 1
  • A Abedini 2
1 Department of Civil Engineering.University of Tehran
چکیده [English]

In this paper different methods for analysis of pipes breakage in urban water distribution networks are investigated. At first, it is necessary to obtain complete and exact information about the failures in the networks. Thus, a suitable form was designed for gathering the required information including all the necessary parameters for the analysis. Then the rates of annual pipe failures were assessed based on the diameter, age and availability of pipes. Mechanical reliability (availability) of network components is the probability that component is performing well in the networks during its lifetime. The results show that the rate of breakage is decreased by increasing the diameter in all pipe types (e.g. Steel, Asbestos Cement). Assessing the availability of the pipes according to their diameter and length reveals an increase in availability by increasing the diameter but a decrease in availability by increasing the length of the pipes. It is also seen that the rate of water loss decreases by increasing the diameter of pipes. Furthermore, an increase in the rate of failures is observed when pipes are aging. The results of pipe breakage analyzed. Introduced in this paper provide helpful information to be used in design, operation and rehabilitation of pipe networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • water distribution networks
  • PIPE FAILURE
  • Availability
  • Water loss