طراحی پوشش شناور یونورینگ با استفاده از لاستیک‌های فرسوده جهت کاهش تبخیر از منابع روباز آبی

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری/دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد،

2 دانشیار / عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

3 رئیس امور تحقیقات آب/ محیط زیست، مجتمع مس سرچشمه

چکیده

مجتمع مس سرچشمه ازجمله مناطق صنعتی است که سالانه با حجم عظیمی از لاستیک‌های مستعمل خودرو و دامپتراک‌ها مواجه می‌باشد. در دهه-های اخیر عدم مدیریت اساسی در ارتباط با بازیافت یا استفاده از لاستیک‌های فرسوده معضلات زیست محیطی بیشماری را در همراه داشته است. در این پژوهش که با هدف کاهش تبخیر از مخازن آبی و سد رسوب‌گیر مجتمع مس سرچشمه انجام گرفته است، سعی شده تا با استفاده از لاستیک‌های مستعمل طرحی دوجانبه جهت جلوگیری از ورود ضایعات به محیط‌زیست و کاهش تبخیر از سطوح آبی ارائه گردد. به همین منظور نوعی پوشش فیزیکی کاهنده تبخیر با نام یونورینگ طراحی و آماده گردید و سپس کارایی پوشش نامبرده در کاهش میزان تبخیر با احداث دو حوضچه 9 مترمربعی در مجاورت سد رسوب‌گیر مجتمع مس سرچشمه مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی کارایی، حلقه‌های یونورینگ به مکان حوضچه‌های پایلوت در مجاورت سد رسوب‌گیر منتقل و سپس سطح یک حوضچه به‌طور کامل با یونورینگ پوشانیده و حوضچه دیگر به‌عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در ادامه مقادیر تبخیر به مدت 2 ماه و به فاصله زمانی 3 روز از سطح دو حوضچه برداشت و آنالیز گردید. نتایج به‌دست‌آمده در بازه موردنظر کارایی حلقه‌های یونورینگ در کاهش میزان تبخیر را به‌طور متوسط 77/78 درصد برآورد نموده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد با توجه به بحران شدید آب و تلفات قابل‌توجه تبخیر در کشور و همچنین حجم عظیم لاستیک‌های فرسوده، طرح ارائه‌شده می‌تواند به‌عنوان طرحی موفق در کاهش میزان تبخیر از مخازن آبی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing of unoring floating cover using Worn tires for evaporation reduction of open water resources

نویسندگان [English]

  • H Afkhami 1
  • H Malekinezhad 2
  • E esmailzadeh 3
1 P.H.D. student, Faculty of Natural Resources,Yazd University, Corresponding
2 Associate Professor, Faculty of Natural Resources,Yazd University
3 Chief of water and environmental research, Sarcheshmeh copper complex
چکیده [English]

sarcheshme copper complex is one of industrial areas that it is facing a great volume of worn car tires each years. In Iran the basic management has not been done for recycling or reuse of worn tires yet and more than 70% of the worn tires released into the environment without the use and has created problems for the environment. In this study that has been done in order to evaporation reduction of water reservoirs and tailing dams of sarcheshmeh copper complex, is presented dual purpose plan using worn tires to prevent the entry of waste into the environment and reducing evaporation of water levels. For this purpose, a physical cover of evaporation reducer (Unoring) was designed and prepared. For evaluating the performance of Unoring cover to reduce evaporation was built two ponds with an area of 9 square meter in the vicinity of sarcheshmeh tailing dam. Then one of the pond surface was covered with Unoring cover and the other pond was without cover and was considered as control. In the following, the evaporation losses was measured for two month and an interval of three days in each pond. The results showed, performance of Unoring cover in evaporation reduction is 78.77%. Due to the water severe crisis and significant losses of evaporation and a great volume of worn tires in Iran, the presented plan can be considered as a successful project to reduce the rate of evaporation from water reservoirs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaporation
  • Worn tires
  • Environment
  • cover of evaporation reducer
  • Sarcheshmeh Copper Complex
Gharvani S, Al-Ahmad S H (2007) Evaporation and control methods. Journal of Civil Engineering school 81(37): 53-59  (In Persian)
Piri M, Hesam M, Dehghani AA, Meftah Halaghi M (2011) Experimental study on the effect of physical and chemical approach in reducing the evaporation from water surface. Journal of Water and Soil Conservation 17(4):141-154  (In Persian)
Ranjbar A, Mahdavian AA, Maknoon R (2011) The possibility of using floating plates of perlite light concrete to evaporation reduction of dams reservoirs.in:proc. Of 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower,Tehra  (In Persian)
Cooley K R (1970) Energy relationships in the design of floating covers for evaporation control. Journal of Water Resource Research 6(3):6717-6727
Alvarez VM, Baille A, Martínez J M, Real M G (2006) Effect of black polyethylene shade covers on the evaporation rate of agricultural reservoirs. Spanish Journal of Agricultural Research 4(4):280-288
Finn N, Barnes S (2007) The benefits of shade-cloth covers for potable water storages. Textile and Fibre Technology. CSIRO Gale Pacific
Howard E, Schmidt E (2008) Evaporation control using Rio Tinto's Floating Modules on Northparks Mine, Landloch and NCEA. National Centre for Engineering in Agriculture Publication 1001858/1, USQ, Toowoomba
www.northernargus.com
Dawood K A, Rashid F L, Hashim A (2013) Reduce evaporation losses from water reservoirs. International Journal of Energy and Environmental Research 1(1):14-9