توزیع و تحویل بهینه آب در کانال اصلی آبیاری از نظر اقتصادی در شرایط کم آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

2 کارشناس دفتر بهره وری اقتصادی آب و آبفا وزارت نیرو

3 رئیس گروه ارزیابی اقتصادی و مالی معاونت برنامه‌ریزی، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده

در این تحقیق رویکرد جدید بهره‌برداری اقتصادی شبکه‌های آبیاری در شرایط کم آبی و بر پایه حداکثرسازی سود حاصل از فعالیت‌های کشاورزی و ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب تحویلی ارایه شده است. برای این منظور، از تلفیق مدل اقتصادى برنامه‌ریزی اثباتی، به‌منظور تعیین ارزش اقتصادی آب، و مدل بهره‌برداری پیش‌بین، جهت تحویل آب به واحدهای زراعی درجه دو استفاده شده است. مدل اقتصادی بر پایه پتانسیل‌های موجود اقتصاد کشاورزی اراضی شبکه آبیاری قزوین، اقدام به محاسبه ارزش اقتصادی آب بر پایه بهینه‌سازی الگوی کشت موجود، برای هر واحد زراعی نموده و امکان رتبه‌بندی واحدهای زراعی موجود را براساس ارزش اقتصادی آب فراهم آورده است. بر این اساس بیشترین مقدار ارزش اقتصادی آب برای کانال‌های درجه دو L4 و L1 به ترتیب با 2180 و 2000 و کمترین آن برای کانال‌های L9 و L10 به ترتیب با 1220 و 1000 ریال در مترمکعب بدست آمده است. مدل بهره‌برداری حداقل‌سازی خطای رقوم سطح آب در بالادست آبگیرهای واقع در کانال اصلی را بر پایه رتبه‌بندی نتیجه‌ شده از مدل اقتصادی انجام داده به‌نحوی‌که تاثیر کم‌آبی به کانال‌های L4 و L1، با بیشترین مقدار ارزش اقتصادی آب، خللی در تحویل آب به کانال‌های مذکور وارد نکرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal Water Distribution and Delivery within the Main Irrigation Canal Regarding to Economic Perspective in Water Shortages Conditions

نویسنده [English]

  • S. Mehdy Hashemy Shahdany 1
1
2
3
چکیده [English]

In this study, a newly operation-economy framework is proposed for the operation of the irrigation canals suffering from water scarcity periods. The framework is working based on maximization of the net revenue derived from the existing farming activities and economic value of water. To this end, the economic model of Positive Mathematic Programing (PMP) and the operational model of Model Predictive Controller (MPC) were employed respectively to determine the economic value of water and Water delivery to secondary farming units. Considering the existing agricultural potential at Qazvin irrigation network, the economic model computes economic value of water based on optimizing the existing cropping pattern. Consequently, the secondary farming units were ranked with regards to the corresponding economic values of water. According to the results, the secondary canals of L4 and L1 respectively with 2000 and 2180 got the first rank and L9 and L10 with respectively 1220 and 1000 IRR per cubic meters got the worst rank. The MPC operational model was minimizing the water level errors regarding the provided prioritizing by the economic model. Results show the satisfactory operation of the canal reaches so that the water delivery to the L4 and L1 canals with high economic water value is kept closer to the operational target levels. Although the main canal is operated at water shortages scenario, however, water delivery to these mentioned canals has not been affected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Operation
  • Economic Value of Water
  • Water Shortages
  • Model predictive Control
  • Positive Mathematical Programing
Burt CM (2011) The irrigation sector shift from construction to modernization: what is required for success?. In: Proc. of 21st International Congress on Irrigation and Drainage, 10-12 Oct, Tehran, Iran 24-36
Camacho EF, Bordons C (2004) Model predictive control in the process industry. Springer, London, England, 250p
Clemmens AJ (2012) Water-level difference controller for main canals. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 138(1):1-8
Clemmens AJ, Kacerek TF, Grawitz B, Schuurmans W (1998) Test cases for canal control algorithms. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 124(1):23-30
Fele F, Maestre JM, Hashemy SM, Muñoz de la Peña D, Camacho EF (2014) Coalitional model predictive control of an irrigation canal. Journal of Process Control 24(4):314-325
Garay PV, Peterson JM, Smith CM, Golden BB (2010) Disaggregated spatial modeling of irrigated land and water use. In: Proc. of Agricultural and Applied Economics Association Annual Meeting, 20-22 Sep, Denver, Colorado, 124-138
Guan G, Clemmens AJ, Kacerek TF, Wahlin BT (2011) Applying water-level difference control to central Arizona project. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 137(12):747-753
Hashemy S, Monem M, Maestre J, Van Overloop P (2013) Application of an in-line storage strategy to improve the operational performance of main irrigation canals using model predictive control. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 139(8):635-644
Howitt RE (1995) Positive mathematical programming. American Journal of Agricultural Economics 77(6):329-342
Howitt RE, Medellín-Azuara J, MacEwan D, Lund JR (2012) Calibrating disaggregate economic models of agricultural production and water management. Environmental Modelling & Software 38(4):244-258
Medellín-Azuara J, Harou JJ, Howitt RE (2010) Estimating economic value of agricultural water under changing conditions and the effects of spatial aggregation. Science of the Total Environment 408(23):5639-5648
Molden D, Gates T (1990) Performance measures for evaluation of irrigation‐water‐delivery systems. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 116(6):804-823
van Overloop PJ, Clemmens AJ, Strand RJ, Wagemaker RMJ, Bautista E (2010) Real-time implementation of model predictive control on Maricopa-Stanfield irrigation and drainage district's WM canal. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 136(11):747-756
Zafra-Cabeza A, Maestre JM, Ridao MA, Camacho EF, Sánchez L (2011) A hierarchical distributed model predictive control approach to irrigation canals: A risk mitigation perspective. Journal of Process Control 21(5):787-799