کلیدواژه‌ها = توزیع مکانی
بررسی مکانی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر مصرف آب در شهر شبستر

دوره 18، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 121-132

مهدی رضازاده؛ سعید نیازمردی؛ منصوره صدری کیا