تمدید مهلت دریافت مقالات ویژه‌نامه دریاچه ارومیه

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند مهلت دریافت مقالات ویژه‌نامه دریاچه ارومیه مجله تحقیقات منابع آب تا 30 ام دی ماه 1401 تمدید گردید و نویسندگان محترم می‌توانند تا پایان دی ماه نسبت به ارسال مقالات اقدام بفرمایند.