کلیدواژه‌ها = استان گلستان
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی بهینه کشت محصولات زراعی: مطالعه موردی حوضه قره‌سو استان گلستان

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 251-271

الهام کلبعلی؛ سامان ضیائی؛ مصطفی مردانی نجف آبادی؛ مهدی ذاکری نیا


تحلیل توزیع احتمال بارش سالانه استان گلستان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 51-55

حسین عساکره؛ فرشته مازینی