کلیدواژه‌ها = دشت قزوین
مقایسه بارش بهاری حاصل از چهار محصول شبکه‌بندی شده و شبیه‌سازی شده توسط RegCM و ارزیابی آنها با مشاهدات در دشت قزوین

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 32-44

مهرنوش اقتداری؛ پرویز ایران نژاد؛ مجید وظیفه دوست؛ جواد بذرافشان؛ نوذر قهرمان


استفاده از حسابداری ردپای آب برای تعیین ترکیب کشت بهینه در توسعه پایدار (مطالعه موردی: دشت قزوین)

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 99-113

علیرضا شکوهی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ سید امین مجتبوی؛ ویجی پی سینگ