تعیین اختلاف تلفات آب مصرفی کولرهای آبی در معرض آفتاب و در زیر سایه بان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد /مهندسی عمران آب، شرکت مهندسی مشاور آب کاوان آبانگاه، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد/ هواشناسی، شرکت مهندسی مشاور آب کاوان آبانگاه، مشهد، ایران

4 کارشناس ارشد/مهندسی منابع آب، شرکت مهندسی مشاور آب‌کاوان آبانگاه، مشهد،ایران

5 کارشناس ارشد /مدیریت در سوانح طبیعی، شرکت مهندسی مشاور آب‌کاوان آبانگاه، مشهد، ایران

چکیده

در این مقاله با توجه به وضعیت بحرانی آب در شهر مقدس مشهد و همچنین سایر شهرها و استان‌های کشور و با در نظر داشتن لزوم صرفه‌جویی در آب شرب که حجم بالایی از آن در ما‌ه‌های گرم سال توسط کولرهای آبی مصرف شده یا بعضاً به هدر می‌رود؛ به بررسی میزان صرفه جویی حاصل از قراردادن سایه‌بان بر روی کولرهای آبی پرداخته شده است. در این تحقیق با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی و محیطی، دو کولر کاملاً مشابه در شرایط محیطی یکسان و کنترل شده قرار گرفته و با قرار دادن یک سایه‌بان بر روی یکی از این دو کولر اقدام به اندازه‌گیری حجم آب مصرفی توسط آنها کرده و نهایتاً با در نظر گرفتن میزان رطوبتی که توسط هر یک تولید شده، همچنین تغییرات دما و حجم آب مصرف شده در زمانی یکسان، به مقایسه آنها پرداخته شده است. با مقایسه تغییرات دما قبل و بعد از کار کردن هر دو کولر مشاهده شد که تغییرات دمای اتاق و درصد رطوبت نسبی هوا برای هر دو کولر تقریباً یکسان بوده و یا در کولری که دارای سایه‌بان است اندکی بیشتر بوده است، در عین حال کولری که در زیر سایه‌بان قرار گرفته به ازای هر ساعت بیش از 10 درصد مصرف آب کمتری نسبت به کولر بدون سایه‌بان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Determination of Water Usage of Watering Coolers in Shadow and Sunshine

نویسندگان [English]

  • S Velayati 1
  • M. Behnam Rassouli 2
  • M Fashaee 3
  • M Zeynali 4
  • M Samiee Deloee 5
1 Faculty member, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 Ms.c. Water Engineering, AbKavan Abangah Consulting Eng., Mashhad, Iran
3 Ms.c. Metheorology, AbKavan Abangah Consulting Eng., Mashhad, Iran
4 Ms.c. Water Resources Eng., AbKavan Abangah Consulting Eng., Mashhad, Iran
5 Ms.c. Natural Disaster Management, AbKavan Abangah Consulting Eng., Mashhad, Iran
چکیده [English]

With respect to the critical circumstances of watering resources in Mashhad and other cities of Iran and also the importance of reasonable consumption of fresh water which is used in large amount in watering cooler in warm periods, we intended to examine the rate of water usage by watering cooler in iwo condition of sunshine and shadow. Two watering cooler were fixed in the same environmental and physical condition. The first cooler was under the shadow of light roof the second one was in free access to the sunshine. Temperature and the moisture levels measured before and after examination in both condition and the water usage was evaluated too. The result showed that water usage of the cooler in the shadow was more than 10 percent lower the other one. Although the temperature and the moisture levels was the same in both conditions but these parameters’ levels were a little more in the cooler which was in shadow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Watering cooler
  • Sunshine shadow
  • Temperature
  • Moisture
  • Water usage
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مرکز آمار ایران، "نتایج کلی سرشماری نفوس و مسکن- 1385"، تهران، ایران
دودابی نژاد، ا. و وثوقی فرد، م. (1385)"بررسی فنی و اقتصادی روش‌ها و منافع افزایش کارایی مصرف انرژی در کولرهای آبی"، سازمان بهره وری انرژی ایران، تهران، ایران