دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 19، آذر 1390 

مقاله پژوهشی

مقایسه روش های تصمیم گیری چندشاخصه ای گروهی فازی در اولویت بندی پروژه های انتقال آب

صفحه 1-12

سیده لیلا رضوی طوسی؛ جمال محمدولی سامانی؛ امین کوره پزان دزفولی


بهینه سازی ابعاد سیستم‌های ترکیبی (سد - گوره) مهار سیلاب

صفحه 27-39

سعید علیمحمدی؛ امیر سرابندی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی


بررسی شماهای مختلف روش ماسکینگام کونژ در آبراهه‌های طبیعی

صفحه 62-74

غلامحسین اکبری؛ رضا براتی؛ علیرضا حسین‌نژاد دوین


تعیین اختلاف تلفات آب مصرفی کولرهای آبی در معرض آفتاب و در زیر سایه بان

صفحه 85-88

سعدالله ولایتی؛ محمدبهنام رسولی؛ محمد فشائی؛ مهدی زینلی؛ محمد جواد سمیعی دلوئی