پاسخ به نقد مقاله "ارزیابی و مقایسه روش های مختلف برآورد تبخیر - تعرق مرجع بر اساس روش های انتقال جرم در ایران و پهنه بندی آن با استفاده از GIS"، مجله تحقیقات منابع آب ایران، سال چهاردهم، شماره 3، صفحات 338-318

نوع مقاله : بحث و مناظره

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

2 گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

پاسخ به نقد مقاله »ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف  برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر اساس روشهای انتقال  جرم در ایران و پهنهبندی آن با استفاده از GIS »

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Closure to “Evaluation and Comparison of Different Methods of Reference Evapotranspiration Based on Mass Transmission Methods in Iran and Its Zoning by Using GIS”, Iran-Water Resources Research, 14(3):338-318

نویسنده [English]

  • Zahra Niazi 2
2 Department of Water Resources Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Closure to “Evaluation and Comparison of Different Methods of Reference Evapotranspiration Based on Mass Transmission Methods in Iran and Its Zoning by Using GIS”, Iran-Water Resources Research, 14(3):338-318

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evapotranspiration
  • Mass transport
  • Zoning
##منابع ندارد##