نویسنده = مهدی ضرغامی
پیشگفتار: دسترسی به داده های پایه

دوره 11، شماره 1، تیر 1394، صفحه 0-1

علی ترابی حقیقی؛ سینا خاتمی؛ مهدی ضرغامی؛ حسین هاشمی


پیشگفتار: آب مجازی

دوره 9، شماره 2، مهر 1392، صفحه 0-1

مهدی ضرغامی


پیشگفتار

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 0-1

رضا کراچیان


پیشگفتار: بخش آب و هدفمندی یارانه ها

دوره 8، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 0-1

محمد کارآموز؛ رضا کراچیان


پیشگفتار: احیای تالابها

دوره 8، شماره 1، تیر 1391، صفحه 0-1

محمد کارآموز؛ رضا کراچیان


تدوین سامانه اطلاعات مدیریت (MIS) برای تحلیل داده‌های کیفی رودخانه‌ها، مطالعه موردی: رودخانه‌های کارون - دز

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 9-27

محمد کارآموز؛ رضا کراچیان؛ احد نیک‌پناه؛ مسیح اخباری


برنامه ریزی برای تدوین طرح های جامع کاهش آلودگی آب سیستم های رودخانه ای مطالعه موردی: سیستم رودخانه های کارون – دز

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 12-28

محمد کارآموز؛ رضا کراچیان؛ بنفشه زهرایی؛ نعمت الله جعفرزاده