کلیدواژه‌ها = تصمیم‌گیری چندمعیاره
ارزیابی گزینه‌های مدیریتی برای حفظ پایداری حوضه آبریز در سناریوهای اقلیمی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 139-152

الهه پناهی؛ علی بافکار؛ مریم حافظ پرست


اولویت بندی پروژه های انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از روش تصمیم گیری چندشاخصه ای گروهی فازی

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 1-9

سیده لیلا رضوی طوسی؛ جمال محمدولی سامانی؛ امین کوره پزان دزفولی