کلیدواژه‌ها = مدیریت خشکسالی
چالش‌های تقنینی در مدیریت خشکسالی در حقوق ایران

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 133-148

مجتبی لکزهی مقدم؛ مسعود فریادی


اتصال سیستم‏های پایش خشکسالی به اقدامات مدیریتی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 29-39

سید علی اصغر هاشمی شیخ شبانی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور


رویکرد مدیریت مصرف آب بخش کشاورزی در راستای احیای دریاچه ارومیه

دوره 11، شماره 1، تیر 1394، صفحه 1-12

مه‌نوش مقدسی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ فرهاد عرب‌پور