کلیدواژه‌ها = ارزیابی یکپارچه
مرروی بر چارچوب مفهومی چرخه تعاملاتی و فرآیند مدلسازی مورد استفاده در حوزه مدیریت آب شهری

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 63-79

سید احمد رضا شاهنگیان؛ مسعود تابش؛ هانیه صفرپور


ارزیابی یکپارچه سامانه‌های منابع آب مبتنی بر نگرش سیستمی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 212-228

مرضیه ثمره هاشمی؛ علی باقری


تحلیل وضعیت کیفیت منابع آب ایران (دوره 1383 تا 1393)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 23-35

علی مریدی؛ رضا کراچیان؛ محمد ذکایی