ارائه مدل جهت پیش‌بینی هیدرودینامیک مخزن سد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار /دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناس ارشد /مهندسی آب

چکیده

با توجه به اهمیت لایه بندی حرارتی و اثر آن برروی کیفیت آب مخازن، و بدلیل پیچیدگی هیدرودینامیک مخزن لایه‌بندی شده، یک مدل صریح با چگالی متغیر جهت حل همزمان معادلات پیوستگی، حرکت و انرژی در سیستم مختصات منحنی الخط متعامد ارائه گردیده است. مدل ارائه شده بصورت دو بعدی در قائم و با استفاده از معادلات منحنی الخط متعامد متوسط گیری شده در عرض، که برای مخازن نسبتاً باریک، بلند و مستقیم قابل استفاده می‌باشد، ارائه شده است. با توجه به اینکه معادله اندازه حرکت در جهت قائم حل گردیده، لذا از تقریب فشار هیدرواستاتیک استفاده نمی‌شود و معادلات به روش علامت‏گذاری و سلول MAC و تکنیک گسسته سازی حجم محدود بر روی شبکه متعامد حل شده است. در این شبکه محور افقی مختصات بر سطح آب و کف مخزن سد منطبق می‌باشد. مدل فوق با نتایج فلوم جانسون مقایسه و نتایج به دست آمده نمایانگر آن است که این مدل می‌تواند پیش‌بینی هیدرودینامیک جریان با چگالی متغیر را بخوبی انجام دهد. به علاوه در این شبیه‏سازی، جریان ناشی از تغییرات چگالی در طول فلوم با داده های جانسون و کارپیک همخوانی و سازگاری خوبی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Model for Reservoir Hydrodynamics Prediction

نویسندگان [English]

  • M Najmaii 1
  • K Motamedi 2
1 Associat Professor of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 MSc. Civil Engineer- IUST
چکیده [English]

This paper describes in detail a new two-dimensional transient model for prediction of thermally stratified reservoir flow. Unlike many other reservoir models such as CE-QUAL-W2 and Mike-Reservoir, the present model does not employ the hydrostatic approximation. The full general orthogonal three-dimensional equations of motion, which are laterally averaged by Karpik and Raithby (1990) and produced a set of two-dimensional equations in the vertical plane, are used. Using an orthogonal boundary fitted mesh, the governing differential equations are rendered discretely by a finite volume technique. The resulting set of coupled difference equations for momentum, mass, and energy are solved by MAC method.
The previous studies were not accurate however, for example, the calculated underflow was predicted a thicker and slower than actually observed in the flume. Johnson suggested that these anomalous features of calculated flow were due to the fact of the model represented the sloping bottom by "stair steps" rather than employing a boundary fitted coordinate system. Another possible reason for differences that suggested by Karpik is due to the hydrostatic pressure approximation.
Karpik used a semi-implicit program developed by modified SIMPLE method which was not very successful in diffirent cases due to divergence, so an explicit MAC-type model is developed. The present model is tested in general and compared by Johnson's flume data. The results show the model is well able to predict the important features of density under-flow. But some numerical diffusions errors occur when we have changes in coordinate system, so in future studies this model with a more accurate scheme and more uniform grid would be perfect

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Quality
  • reservoirs
  • Hydrodynamics
  • Thermally stratified
  • Water quality models
شجاعی‌فرد، محمد حسین (1379)، «مقدمه‌ای بر دینامیک سیالات محاسباتی نوشته ورستیگ و مالالاسکرا». انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
معتمدی، کاوه (1380) «مدل هیدرودینامیک دو بعدی در قائم مخزن سد»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران.
Chapra, S.C., (1992), Surface water quality modeling, Mc Graw Hill, Highstown, NJ.
Hoffmann, K. A., and Chiang, S. T. (1989), "Computational fluid dynamics for engineers", EES, Austin, TX, USA.
Johnson, B. H. (1981), "Preview of numerical reservoir hydrodynamic modeling" ,WES, US Army.
Karpik, S. R. and Raithby, G. D. (1990), "Laterally averaged hydrodynamics model for reservoir predictions", Journal of Hydraulic Engineering,  116(6).
Raithby, G. D., Galpin, P. F., and Van Doormal, J.P. (1986) "Prediction of heat and fluid flow in complex geometries using general orthogonal coordinates", Numerical Heat Transfer, 9(2), 125-142.
Spiegel, M. R. (1959). Theory and problems of vector analysis and an introduction to tensor analysis. Schaum Publishing Co., New York, N.Y.