دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1384 

مقاله پژوهشی

مدیریت بهره برداری از مخازن سدها

صفحه 1-15

بیژن قهرمان؛ علیرضا سپاسخواه


تخمین بار رسوبی معلق با استفاده از زمین آمار، مطالعه موردی تلخه‏ رود تبریز

صفحه 42-50

وحید نورانی؛ ناصر طالب بیدختی؛ محمدجواد عابدینی؛ غلامرضا رخشنده رو


بررسی تغییر پذیری اقلیمی در ایران با بهره گیری از مدل‏های آماری

صفحه 61-73

فاطمه رحیم‌زاده؛ ابراهیم فتاحی؛ سیده‌فاطمه حسینی دستک


بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون با کاربرد برنامه Qual2E

صفحه 85-96

نعمت الله جعفرزاده حقیقی؛ محمد توسلی؛ علی باروتکوب