بررسی کارایی روش های مختلف برآورد تبخیر با بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای در سطح آب شور (مطالعه موردی: دریاچه ارومیه)

نوع مقاله : ویژه نامه دریاچه ارومیه

نویسندگان

ایران، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده عمران، گروه منابع آب

چکیده

تبخیر یکی از منابع مهم هدررفت آب از سطح پهنه‌های آبی است. روش‌های متعددی برای برآورد تبخیر ارائه شده است که بررسی کارایی آن‌ها در سطح آب شور از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل، هدف این تحقیق، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در مدل‌های محاسبه تبخیر از سطح آب شور و ارزیابی روش‌های مختلف برآورد تبخیر (روش ترکیبی، دما مبنا، تابش‌مبنا و بیلان انرژی) بود. در این راستا، با استفاده از تصاویر اسپکترورادیومتر تصویربردار با قدرت تفکیک متوسط (MODIS) و اندازه‌گیری‌های هواشناسی، تبخیر از دریاچه ارومیه با استفاده از روش‌های Makkink، FAO56-PM، Priestley-Taylor، Kimberly-Penman ، Hargreaves-Samani و METRIC محاسبه و نقشه توزیع تبخیر در سطح دریاچه تولید شد. نتایج این تحقیق، نشان دهنده آن بود که تبخیر در سطح آب شور دریاچه توزیع یکسانی ندارد و ثابت گرفتن مقدار آلبیدو و تابش درون دریاچه باعث بروز خطا در محاسبه تبخیر از آب خواهد شد. همچنین، مشخص شد که روش‌های ترکیبی به دلیل در نظرگرفتن تمام پارامترهای موثر بر تبخیر، خطای کمتری داشته و نتایج قابل اعتمادتری را نسبت به دیگر روش‌ها ارائه می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating Performance of Various Evaporation Estimation Method Using Satellite images over Saline Water Body (Case study: Urmia lake)

نویسندگان [English]

 • Ramin Ghahreman
 • Majid Rahimzadegan
Department of Water Resources Engineering and Management , Faculty of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Evaporation is one of the essential resource of water loss. Various methods to estimate evaporation were introduced, which evaluation of their performances in saline water bodies is of great significant. Accordingly, the aim of this study was to use remote sensing images in evaporation estimation models for a saline water body and evaluate the results of those methods. In this regard, using Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) images and meteorological data, evaporation of the Urmia lake was calculated with employing FAO56-PM, Priestley-Taylor, Kimberly-Penman, Hargreaves-Samani, and METRIC methods. Then, the spatial distribution of evaporation was estimated. The result of this research showed that the evaporation over the selected saline water surface had not same distribution and considering a value of albedo for the whole surface would be result in an error in process of evaporation estimation. The obtained result indicated that due to the considering of all effective parameter, combined methods produce reliable results compared to the other methods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Net radiation
 • Potential evaporation
 • open water evaporation
 • Remote sensing
 • Saline water

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 30 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 30 مرداد 1401