دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 65، شهریور 1402، صفحه 1-206 (ویژه نامه دریاچه ارومیه) 
سنجش نوآورانه شاخص فقر آبی بر پایه مدل های ریاضی-تحلیلی مؤثر و داده‌محور در استان آذربایجان غربی

صفحه 54-70

رضا سبحانی؛ علیرضا عمادی؛ رامین فضل اولی؛ سروین زمان زاد قویدل


بررسی فرونشست اطراف دریاچه ارومیه با استفاده از مشاهدات ژئودتیک

صفحه 196-206

معصومه آمیغ پی؛ سیاوش عربی؛ فاطمه قراییان؛ اکرم ملایی