توسعه توابع خسارت‌ سیلاب شهری در ساختمان های مسکونی (مطالعه موردی: شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استاد گروه مهندسی آب دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه پایش منابع آب، پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی،رشت، ایران.

چکیده

سیلاب‌ها در مناطق شهری همواره با خسارت‌های جانی و مالی همراه بوده‌اند. در حالیکه برآورد میزان خسارت وارد بر محتویات داخلی ساختمان‌های مسکونی در سیلاب اهمیت زیادی دارد، مدل‌های موجود تنها به برآورد میزان خسارت مستقیم وارده بر سازه ساختمان پرداخته و سپس در بهترین حالت خسارت وارد بر محتویات داخل ساختمان را به صورت درصدی از خسارت وارد بر سازه برآورد می‌نمایند. با توجه به عدم دقت روش‌های موجود و در نظر گرفتن این نکته که چنین تحقیقی تا کنون در ایران انجام نشده است، در این پژوهش تعیین میزان خسارت مستقیم وارد شده بر محتویات داخل ساختمان‌های مسکونی اعم از منقول و غیر منقول با جزئیات کامل مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه در پنج محله با سطوح متنوع اقتصادی در شهر رشت صورت گرفت و از طریق پرسشنامه از 381 فرد ساکن در منطقه وسایل موجود در منازل ارزیابی و به قیمت روز ارزش‌گذاری شد. در نهایت منحنی‌های خسارت سیلاب برای کلیه اقلام منقول و غیر‌منقول بر حسب عمق ارائه و نتایج حاصل از آن‌ها با نتایج بدست آمده از مهمترین توابع خسارت مورد استفاده در سطح دنیا مقایسه گردید. متوسط خسارت محاسبه شده توسط مدل توسعه یافته تا عمق یک متر کمتر و از این عمق به بعد بیشتر از مدل‌های جهانی بود. این امر گویای نیاز به تولید توابع خسارت ناشی از سیلاب شهری در سطح ملی است. روش مورد استفاده در این تحقیق و همچنین توابع بدون بعد خسارت توسعه داده شده قابل توصیه برای بسیاری از مناطق شهری مشابه در سطح ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing an Urban Flood Loss Functions for Residential Buildings (Case Study: Rasht City)

نویسندگان [English]

  • Dorenaz Kabirsamadi 1
  • Alireza Shokoohi 2
  • Hadi Modabberi 3
1 Water Engineering Department,, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Professor, Water Engineering Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Academic Member, Water Resources Monitoring Department, Environmental Research Center. ACECR, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Floods in urban areas have always been associated with financial losses. While estimating the amount of flood loss for all contents of residential buildings is very important, the existing models only estimate the amount of direct damage caused to the building structure. Then, the damage caused to the movable content of the building is assessed as a percentage of the damage to the structure. Considering the inaccuracy of the existing models and because no such research has been done in Iran, in this research, determining the amount of direct loss of the contents of residential buildings, both movable and immovable, has been considered in full detail. The study was carried out in five neighborhoods with various economic levels in Rasht City, and through a questionnaire, 381 people living in the study area were evaluated and the appliances in their homes were valued at the current price. Finally, the flood depth-loss curves for all movable and immovable items were presented and the results obtained from them were compared with the results obtained from the loss functions used in other countries. The average loss calculated by the developed model was lower up to a depth of one meter and higher than the global models from this depth onwards. This indicates the need to produce loss functions caused by urban flooding at the national level. The method used in this research and the developed dimensionless loss functions are recommended for many similar urban areas in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood Loss
  • Direct economic loss
  • Depth-loss Curve
  • Urban residential houses
  • International loss models