بررسی اثرات اقتصادی افزایش پوشش بیمه ساختمان‌ها در برابر سیلاب‌های ناگهانی تحت سناریوهای تغییر اقلیم با استفاده از پویایی سیستم‌ها (مطالعه موردی: منطقه امامزاده داوود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

10.22034/iwrr.2023.181865

چکیده

وقوع تغییرات اقلیمی موجب افزایش احتمال وقوع سیل‌های ناگهانی و تغییر شدت و تواتر آن‌ها در سال‌های اخیر شده است. ایران نیز یکی از پرمخاطره‌ترین کشورهای جهان ازنظر وقوع حوادث طبیعی می‌باشد و در سال‌های اخیر مردم متحمل خسارات اقتصادی و اجتماعی زیادی در اثر وقوع سیلاب‌های ناگهانی در مناطق شهری شده‌اند. ارزیابی خسارات و جبران آن‌ها یکی از اقدامات مهم پس از وقوع سیلاب است. لذا استفاده از بیمه سیلاب به‌منظور جبران به‌موقع و مناسب خسارات و کاهش فشار اقتصادی و تنش میان مردم و دولت حائز اهمیت است. ازآنجایی‌که مسائل اقتصادی و اجتماعی روابط درهم‌تنیده‌ای با یکدیگر دارند، بررسی موضوع بیمه سیل و استفاده از آن نیازمند تفکر سیستمی است. در مطالعه حاضر با استفاده از نرم‌افزار Vensim PLE اثر پوشش بیمه ساختمان‌های مسکونی بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در منطقه امامزاده داوود به‌عنوان مطالعه موردی ارزیابی شد. برای این منظور میزان تغییرات آسیب‌پذیری اقتصادی، ساختمان‌های تحت پوشش بیمه، درآمد شرکت بیمه و رفاه مردم تحت چهار سناریو مختلف بررسی گردید. در هرکدام از این سناریوها نتایج حاصل از تغییر مقادیر سقف جبران خسارت از سوی بیمه و یارانه پرداختی از سوی دولت به‌منظور بررسی نقش هرکدام در کاهش میزان آسیب‌پذیری اقتصادی و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن ارزیابی شد. نتایج نشان داد در صورت تقبل 35 درصد از هزینه بیمه سیل از سوی دولت به‌عنوان یارانه و پرداخت 100 درصد از مبلغ خسارت از سوی بیمه‌گذار، تا سال 1428 تمام ساکنین منطقه موردمطالعه اقدام به خرید بیمه سیل برای منازل مسکونی خود می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of The Economic Effects of Increasing Buildings Insurance Coverage in Flash Floods Affected by Climate Change Using Systems Dynamics (Case Study: Emamzadeh Davood Region)

نویسندگان [English]

  • hamed mazandarani zadeh 1
  • Reyhaneh Golmohammadi 2
1 Associate professor, Water science and eng. group, IKIU,
2 Water Engineering Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Climate change has increased the frequency and intensity of flash floods in recent years, making Iran one of the most vulnerable countries in the world to natural disasters. Flash floods have caused significant economic and social damage in urban areas, highlighting the need for effective measures to assess and compensate for losses. Flood insurance is an important tool to reduce economic pressure and tension between the people and the government by compensating for losses in a timely and appropriate manner. However, the issue of flood insurance is complex and requires a systemic approach to address economic and social concerns. This study evaluates the effect of flood insurance coverage on economic and social variables in the Emamzadeh Davood region using Vensim PLE software. The study investigates the changes in economic vulnerability, buildings covered by insurance, insurance company's income, and people's prosperity under four different scenarios. The role of insurance compensation and government subsidy in reducing economic vulnerability and social consequences was also analyzed. Results indicate that if the government provides a subsidy of 35% of the premium and insurance companies compensate 100% of the damage, all residents in the studied area will buy flood insurance for their homes by 2050. This study highlights the importance of flood insurance in reducing the economic and social impact of flash floods and provides insights into the effective implementation of flood insurance policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood Insurance
  • Building
  • Vulnerability
  • Social and Economic Effects
  • System Thinking

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 25 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 04 آبان 1402