ارزیابی اثر پارامترسازی فیزیکی مدل WRF در شبیه‌سازی وقایع بارشی سنگین منجر به وقوع سیلاب در نواحی خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، مؤسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو، تهران، ایران

چکیده

مدل‌های منطقه‌ای پیش‌بینی عددی وضع هوا به‌عنوان یک ابزار مناسب برای پیش‌بینی رویدادهای فرین جوی به‌طور گسترده به کار گرفته می‌شوند. این مطالعه به حساسیت‌سنجی مدل WRF نسبت به پامتر‌سازی فیزیکی شامل طرح‌واره‌های خردفیزیک، لایه مرزی سیاره‌ای، تابش طول موج کوتاه و بلند، لایه سطحی و همرفت در پیش‌بینی بارش در استان اصفهان به عنوان یک ناحیه خشک و نیمه‌‌خشک می‌پردازد. مدل در دو دامنه (اول) 12 و (دوم) 4 کیلومتری و با استفاده از داده‌های GFS به‌عنوان شرایط اولیه و مرزی برای 17 رخداد بارشی فرین در دوره 2011-2018 و با پیکربندی‌های مختلف اجرا شد. برای ارزیابی خروجی مدل از داده‌های 77 ایستگاه‌ باران‌سنجی در منطقه مورد مطالعه‏ استفاده شد. در نهایت، جهت ارزیابی کارایی مدل WRF از چندین معیار آماری و توزیع بارش مکانی و زمانی در منطقه مورد مطالعه، استفاده شد. نتایج نشان داد که انتخاب طرح‌واره‌های فیزیکی مناسب برای پارامترهای تابش موج کوتاه، بلند و لایه سطحی می‌تواند دقت پیش‎بینی‌ بارش در دامنه دوم را افزایش دهد. هرچند که مهم‌ترین طرح‌واره در پیش‌بینی بارش، طرح‌واره خردفیزیک است. بطوریکه انتخاب طرح‌واره مناسب خردفیزیک می‌تواند تا حد زیادی دقت پیش‌بینی بارش در یک منطقه را بهبود بخشد. در محدوده استان اصفهان طرح‌واره‌های Revised Monin-Obokhov، Dudhia، RRTMG، NSSL، TiedTKE و BouLac به ترتیب برای پارامترهای فیزیکی لایه سطحی، تابش طول موج کوتاه و بلند، خردفیزیک، همرفت و لایه مرزی سیاره‌ای دارای بیشترین کارایی در پیش‌بینی بارش بودند. بنابراین استفاده از این طرح‌واره‌ها جهت استفاده در مطالعات آتی با هدف پیش‌بینی بارش و استفاده در سامانه‌های پیش‌بینی سیلاب، پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Impacts of Physical Parametrization of the WRF Model in the Simulation Flood-Inducing Rainfall in Arid and Semi-Arid Areas (case study: Isfahan province)

نویسندگان [English]

  • Mohamad Saaed Najafi
  • somaye Imani
  • Vahid Shokri Kuchak
Water Research Institute, Ministry of Energy, Tehran, Iran
چکیده [English]

Providing accurate weather forecasts can help society better prepare. Regional climate models have been widely applied locally as a robust forecast and monitoring tool for extreme weather events. This study assesses the performance of the Weather Research and Forecasting (WRF) model in simulating different heavy precipitation events across Isfahan province. For this, WRF parametrisation was established considering different versions of the microphysics, planetary boundary layer (PBL), Short and long wavelength radiation, surface layer and convection scheme. The model was implemented in two nests of 12 and 4 km, using the GDAS-FNL reanalysis data as initial and boundary conditions for 17 extreme rainfall events in 2011-2018 and with different combinations of the schemes as mentioned. The observations of daily precipitation records from 77 rain gauge stations were applied to validate the WRF output. Finally, several statistical goodness-of-fit measures and spatial and temporal precipitation distributions were used for evaluating WRF performance. The result showed that the appropriate physical scheme for the parameterisation of short and long-wavelength radiation and surface layer could increase the performance of precipitation forecasts in the 4 km grid (high resolution), Although microphysics was more crucial than other parameterisations. In Isfahan province, Revised Monin-Obokhov, Dudhia, RRTMG, NSSL, TiedTKE, and BouLac schemes for parametrisation of surface layer, short and long wavelength radiation, microphysics, convection, and planetary boundary layer, respectively, performed better in simulating precipitation. Therefore, This optimal combination of parameterisations is suggested for further studies with the aim of precipitation forecasting and using them in flood forecast systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arid and semi-arid climate
  • Extreme Precipitation
  • Numerical weather forecasting
  • Physical parameterization

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 07 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1402