دوره و شماره: دوره 19، شماره 5 - شماره پیاپی 68، اسفند 1402، صفحه 1-218 
نمونه‏ برداری و بررسی متغیرهای کیفیت آب رودخانه ارس در پایین دست و بالادست سد ارس

صفحه 99-113

10.22034/iwrr.2024.184659

محمدتقی ستاری؛ محمد بابایی؛ هوشنگ غلامی؛ محمد پیرحیاتی؛ فریبرز معصومی؛ محمد مسافری


ارزیابی سیستم فنس هیدرولیکی برای احیاء آب‌های زیرزمینی در کنار یک آبراهه دائمی با روش تحلیلی

صفحه 206-218

10.22034/iwrr.2024.189233

عبدالله رمضانی چرمهینه؛ مهدی اسدی آقبلاغی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ سید حسن طباطبائی