دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، دی 1393 
تدوین الگوریتمی برای تحلیل و مدیریت ریسک تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

صفحه 53-65

مسعود تابش؛ ابراهیم بدلی باوانی؛ مائده عسگریان؛ عباس روزبهانی


بهبود کیفیت منابع آب زیرزمینی آلوده به نیترات به کمک نانوذرات آهن/نیکل

صفحه 77-87

محمدرضا فدائی تهرانی؛ منوچهر وثوقی؛ ابوالفضل شمسائی؛ میترا نوری