نویسنده = علیرضا سپاسخواه
کاربرد تلفیقی شبکه عصبی و روش های محاسباتی جهت تخمین دقیق تر تبخیر-تعرق مرجع

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 152-162

علی شعبانی؛ علیرضا سپاسخواه؛ مهدی بهرامی؛ فاطمه رزاقی


تحلیل سیستمی بازده پروژه آبیاری تک کشتی برنج

دوره 5، شماره 2، آبان 1388، صفحه 10-14

علیرضا سپاسخواه؛ روزبه پروین


مقایسه دو روش کم‌آبیاری سورگم

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 1-9

علیرضا سپاسخواه؛ بیژن قهرمان؛ شاهرخ زندپارسا؛ محمدمهدی قاسمی


ارائه مدلی جهت تخمین بارندگی سالانه در استان کرمان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 54-60

شهرام کریمی گوغری؛ علیرضا سپاسخواه


مدیریت بهره برداری از مخازن سدها

دوره 1، شماره 2، تیر 1384، صفحه 1-15

بیژن قهرمان؛ علیرضا سپاسخواه


ارزیابی و واسنجی سه معادله تبخیر تعرق در منطقه ای نیمه خشک

دوره 1، شماره 2، تیر 1384، صفحه 123-128

حمید رضا فولادمند؛ علیرضا سپاسخواه