نویسنده = مه‌نوش مقدسی
چالش‌ها و تقابل تامین آب کشاورزی و حقابه محیط‌زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 26-38

مهنوش مقدسی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ حمیده حسینی صفا


رویکرد مدیریت مصرف آب بخش کشاورزی در راستای احیای دریاچه ارومیه

دوره 11، شماره 1، تیر 1394، صفحه 1-12

مه‌نوش مقدسی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ فرهاد عرب‌پور


ارزیابی روش های تولید قوانین فازی برای بهره برداری از مخزن سد

دوره 7، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 13-25

حمیده حسینی صفا؛ سعید مرید؛ مهنوش مقدسی