کلیدواژه‌ها = تغییرات کاربری اراضی
بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر سیل‌خیزی حوزه آبریز سد گلستان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 18-28

بهرام ثقفیان؛ حسن فرازجو؛ عادل سپهری؛ علی نجفی نژاد