کلیدواژه‌ها = دما
تعیین اختلاف تلفات آب مصرفی کولرهای آبی در معرض آفتاب و در زیر سایه بان

دوره 7، شماره 3، آذر 1390، صفحه 85-88

سعدالله ولایتی؛ محمدبهنام رسولی؛ محمد فشائی؛ مهدی زینلی؛ محمد جواد سمیعی دلوئی


تغییر پذیری منابع آب در حوضه آبریز سد لتیان و اثر تغییر اقلیم بر آن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 82-85

منوچهر فرج‌زاده؛ حسن لشکری؛ سمیه رفعتی