کلیدواژه‌ها = سازگاری
مواجهه با عدم‌قطعیت در مدیریت سیستم‌های آبی

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 378-397

بهاور دیلمی؛ حجت میان آبادی؛ امینه قربانی


تحلیل مسأله شکست سد با استفاده از یک روش لاگرانژی اصلاح شده و مقایسه با رویکرد اویلری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 87-105

سعید فرزین؛ یوسف حسن‌زاده؛ محمدتقی اعلمی؛ روح‌اله فاتحی