موضوعات = هیدروپلیتیک
نواندیشی در چارچوب مفهومی هیدروهژمونی (آب‌چیرگی)، با تأکید بر حوضه آبریز فرامرزی ارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1403

10.22034/iwrr.2024.414249.2699

حامد حکمت‌آرا؛ یاشار ذکـی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر زارعی


هستی‌شناسی نظریه نهادگرایی نئولیبرال و نقدهای وارد بر آن در مواجهه با مناقشه‌های آبی فرامرزی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 102-124

ریحانه نوفلی؛ سیده سیمین میرهاشمی دهکردی؛ حمیدرضا برجسته؛ بهنام اندیک؛ حجت میان آبادی


هویت اجتماعی و برساخت مناقشات در بهره‌برداری از منابع آب مشترک

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 198-214

سیده سیمین میرهاشمی دهکردی؛ حجت میان آبادی؛ ابراهیم حاجیانی