نویسنده = نصرالله کلانتری
بررسی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان گتوند با تأکید بر غلظت نیترات

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 228-238

نصرالله کلانتری؛ علاهن شیخ زاده؛ هادی محمدی


ارزیابی توزیع و رفتار اورانیوم در آبخوان ارومیه

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 198-215

نسیم سهرابی؛ نصرالله کلانتری؛ وهاب امیری


بررسی تأثیر کمی سد کرخه بر آبخوان دشت اوان دزفول استان خوزستان

دوره 8، شماره 1، تیر 1391، صفحه 1-9

نصراله کلانتری؛ محمدحسین رحیمی؛ سعیده سامانی