کلیدواژه‌ها = کشاورزی
بهره‌برداری تلفیقی پایدار از منابع آب در بخش کشاورزی: رویکرد ذخیره سیکلی

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 381-395

عباس افشار؛ مینا خسروی؛ امیر مولاجو


اثرات اقتصادی سدسازی در ایران

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 247-256

مخمد وصال؛ محمدسعید تجریشی


ارزیابی شاخص اکو-بهره‌وری در واحد عمرانی F1 از شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 114-124

کیوان امینی؛ سمیه جنت رستمی؛ نادر پیرمرادیان؛ افشین اشرف زاده


رویکرد مدیریت مصرف آب بخش کشاورزی در راستای احیای دریاچه ارومیه

دوره 11، شماره 1، تیر 1394، صفحه 1-12

مه‌نوش مقدسی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ فرهاد عرب‌پور