کلیدواژه‌ها = فاضلاب
ردیابی منشأ نیترات آب زیرزمینی آبخوان ورامین با استفاده از ایزوتوپ های نیتروژن و اکسیژن نیترات

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 469-482

زهره نجاتی جهرمی؛ حمید رضا ناصری؛ محمد نخعی؛ فرشاد علیجانی


نگاهی به برنامه جامع مدیریت فاضلاب‌های شهری و صنعتی در اتحادیه اروپا

دوره 11، شماره 1، تیر 1394، صفحه 97-104

حسین پورهمتی؛ محمدحسین صراف‌زاده