موضوعات = هیدرولوژی
پیش بینی جریان ماهیانه رودخانه با استفاده از مدلهای داده مبنا

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 207-214

علی آهنی؛ مجتبی شوریان


رفتارنگاری آشوبی رودخانه به کمک روش توسعه ی فضای فاز

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 221-225

محمد هادی فتاحی؛ محسن تراهی


اثر تغییرات اقلیمی و انسانی بر آبدهی رودخانه راوند با استفاده از مدل ون‌لون

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 178-190

ایمان صانع؛ بهرام ثقفیان؛ محسن ناصری


ارتباط بین ضریب فشردگی حوضه آبریز با ویژگی های فراکتال آن

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 191-203

محمد هادی فتاحی؛ زهرا طالب زاده


تحلیل طیفی نوسانات دبی- بارش در حوضه آبریز دینه ور

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 204-210

سید یحیی میرزایی؛ آرش آذری؛ غلامعلی پرهام


ارزیابی عملکرد برخی مدل‌های آماری و محاسبات نرم در پیش‌بینی جریان رودخانه

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 201-206

حمید معینی؛ حسین بنکداری؛ صاحبه عبدالهی


تأثیر کاهش نوفه در تحلیل پویایی غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 171-185

امیر اسلامی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی؛ پیمان اسلامی