دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1386 
بررسی سرعت جبهه و شدت اختلاط جریان‌های غلیظ ورودی به یک مقطع واگرا

صفحه 56-67

حسن ترابی پوده؛ منوچهر فتحی مقدم؛ مهدی قمیشی؛ محمود شفاعی بجستان


نقش شیب شکن بر تغییر عمق و سطح سیلاب در بخشی از رودخانه کن

صفحه 84-87

سیدحمیدرضا صادقی؛ محمد حاجی قلیزاده؛ مهدی وفاخواه؛ همایون مطیعی