موضوعات = مدیریت منابع آب
ظرفیت سازگاری کار گروه ملی نجات دریاچه ارومیه

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 45-58

جلیل سلیمی؛ رضا مکنون


استخراج و وزن دهی شاخص های معرف اصول حکمرانی آب کشاورزی در شبکه های آبیاری و زهکشی خوزستان

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 226-238

عادل دحیماوی؛ علی محمد آخوند علی؛ عبدالرسول شیروانیان؛ سعید برومند نسب


فن آوری تکه نگاری صوتی، ابزاری کارآمد برای پایش پیوسته سرعت و دمای جریان آب

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 279-284

مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی؛ اشکان فرخ نیا؛ محمد سلطانی اصل؛ کمال محتشم


عوامل مولد انسجام سیاستی جهت مقابله با بحران آب در ایران

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 32-44

میترا قاسم شربیانی؛ محمدرضا رضوی؛ سید جمال الدین طبیبی؛ فرهاد غفاری


ارزیابی دقت مدل های شناسایی فاز برف از باران در ایستگاه های هواشناسی منطقه کوهستانی زاگرس

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 71-79

طیب رضییی؛ سعید جهانبخش؛ اکرم پرنده خوزانی؛ بهروز ساری صراف


ارزیابی شاخص اکو-بهره‌وری در واحد عمرانی F1 از شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 114-124

کیوان امینی؛ سمیه جنت رستمی؛ نادر پیرمرادیان؛ افشین اشرف زاده


مدیریت تخصیص منابع آب در حوضة آبخیز حبله‌رود با ترکیب مدل‌های SWAT و WEAP

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 239-253

جابر صالح پور؛ افشین اشرف زاده؛ سیدعلی موسوی


مقایسه مدل‌های هوشمند در پیش‌بینی نوسانات تراز سطح آب دریاچه زریوار با درنظرگیری تراز آب زیرزمینی

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 268-277

سیاوش گویلی؛ سامان جوادی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ هادی ثانی خانی


ارزیابی نظریه‌های ‌بازی و ورشکستگی جهت تأمین حقابه‌ زیست‌محیطی هورالهویزه

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 16-34

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سجاد نجفی مرغملکی


مقایسة تبخیر- تعرق واقعی محصول MOD16 و شبیه‌سازی‌شده توسط مدل SWAP (مطالعة موردی: مزارع تحت کشت ذرت در استان قزوین)

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 81-93

بهاره مربوطه؛ افشین اشرف زاده؛ مجید وظیفه دوست؛ محمد رضا خالدیان


ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه‌های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور)

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 94-104

سعید امامی فر؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ سید محمود حسینی؛ محسن ناصری