کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
ارزیابی آلودگی نیترات و فسفات تالاب میانکاله با استفاده از مدل WASP

دوره 19، شماره 4، آذر 1402، صفحه 34-47

10.22034/iwrr.2023.172474

مریم میرهاشمی؛ علی شاهنظری؛ کامران نصیر احمدی


بررسی آزمایشگاهی اثر سرریزهای مستطیلی و U-شکل بر ضریب اختلاط عرضی و طول اختلاط آلاینده‌ها

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 290-301

سمیه منصوری کارگر؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمدرضا زایری


عوامل موثر بر میزان شوری و ECرودخانه میمه و راهکارهای علاج بخشی

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 348-353

حاجی کریمی؛ قباد رستمی زاد؛ علیرضا حسینی؛ سجاد مقدسی فر؛ احمدرضا کریمی


تأثیر خشکسالی بر کیفیت و سطح آب زیرزمینی دشت قروه و چهاردولی

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 153-165

فرخ اسدزاده؛ مهری کاکی؛ سینا شکیبا؛ بیژن راعی


تدوین سامانه اطلاعات مدیریت (MIS) برای تحلیل داده‌های کیفی رودخانه‌ها، مطالعه موردی: رودخانه‌های کارون - دز

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 9-27

محمد کارآموز؛ رضا کراچیان؛ احد نیک‌پناه؛ مسیح اخباری


ارائه مدل جهت پیش‌بینی هیدرودینامیک مخزن سد

دوره 1، شماره 2، تیر 1384، صفحه 16-28

محمد نجمایی؛ کاوه معتمدی