دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 58، آذر 1400، صفحه 1-397 
تغییرات مکانی و زمانی روند در دما و بارش حوضه آبریز فرامرزی ارس

صفحه 104-117

مهراب نوری؛ سعید مرید؛ نعمت‌الله کریمی؛ هوشنگ غلامی


هویت اجتماعی و برساخت مناقشات در بهره‌برداری از منابع آب مشترک

صفحه 198-214

سیده سیمین میرهاشمی دهکردی؛ حجت میان آبادی؛ ابراهیم حاجیانی


مدل هارگریوز- سامانی تعدیل یافته بر مبنای ارتفاع در مناطق مرتفع ایران

صفحه 248-267

زهرا جلالی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری؛ سودابه گلستانی


نقش منابع آبی در مکان‌گزینی محوطه‌های دور‌ه هخامنشی دشت سیستان

صفحه 268-281

شبنم فتحی سوگلی تپه؛ مهدی مرتضوی؛ فریبا موسی پور نگاری


مدل بهینه بار آلاینده در رودخانه کارون با تحلیل خسارت بارگذاری آلودگی

صفحه 330-344

بهمن فکوری؛ جمال محمد ولی سامانی؛ حسین محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری


مقاله مروری

مواجهه با عدم‌قطعیت در مدیریت سیستم‌های آبی

صفحه 378-397

بهاور دیلمی؛ حجت میان آبادی؛ امینه قربانی