دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

افزایش توأمان رفاه کشاورزان و بهره‌وری توزیع آب، با احتساب قیمت تمام شده آب مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1402

حامد مازندرانی زاده؛ سیده مرضیه حسینی


بررسی اثر نسبی عوامل اقلیمی بر تبخیر-تعرق پتانسیل با روش تجزیه به عامل‌ها (مطالعه موردی: ایستگاه‌های زنجان و ماهنشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1402

نازنین حیدری؛ یعقوب دین پژوه؛ احمد فاخری فرد


مدل‌سازی حوضه‌های فاقد آمار با استفاده از داده‌های سنجش از دور (RS) و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANNs) (مطالعه موردی: حوضه دشت اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

امین اکبری مجد؛ جوانشیر عزیزی؛ علی رسول زاده؛ مهسا حسن پور کاشانی


مدل سازی ریاضی تبخیر-تعرق محصولات استراتژیک در عرض های جغرافیایی مختلف کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

ایمان حاجی راد؛ خالد احمدآلی؛ عبدالمجید لیاقت


ارزیابی اثر پارامترسازی فیزیکی مدل WRF در شبیه‌سازی وقایع بارشی سنگین منجر به وقوع سیلاب در نواحی خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: استان اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

محمدسعید نجفی؛ سمیه ایمانی؛ وحید شکری کوچک


بررسی استراتژی‌های برداشت املاح و رسوبات دریاچه ارومیه با هدف ایجاد بهره‌وری اقتصادی و کمک به حفظ پایداری محیط‌زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

فرشاد نژادشاه محمد؛ فرزاد امینیان؛ سمیرا پاشائی؛ محمد جلالی؛ آزاده حسینی؛ سمین سلیمی


نمونه برداری و بررسی متغیرهای کیفیت آب رودخانه ارس در پایین دست و بالادست سد ارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

محمدتقی ستاری؛ محمد بابایی؛ فریبرز معصومی؛ محمد مسافری


ارزیابی کلان جایگاه و اهمیت برنامه های امنیت غذایی و امنیت آبی در اسناد بالادستی چهار دهه اخیر کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1402

محمدحسین حسن پور زودبنه؛ جمال محمد ولی سامانی


بررسی اثرات کنترل منابع آلاینده نقطه‎ای بر کیفیت منابع آب حوضه آبریز مبتنی بر مدل هیدرولوژیکی و کیفیت آب SWAT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1402

مطهره سعادت پور؛ طیبه گنجایی


مطالعه وضعیت فرونشست زمین در اثر استخراج بی‌رویه آبهای زیرزمینی در ایران با استفاده از نقشه جامع فرونشست کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1402

معصومه آمیغ پی؛ سیاوش عربی


وضعیت حقوقی بستر دریاچه ارومیه پس از خشک شدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

مسعود فریادی


ارزیابی ریسک آلودگی ناشی از نیترات در آبخوان دشت آذرشهر با استفاده از مدل های هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

ناصر جبرائیلی اندریان؛ عطاالله ندیری؛ مریم قره خانی


بررسی مولفه‌های هیدرولوژیکی مختلف تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی در حوضه پسیخان و اثر آنها بر تالاب انزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

سعید راشدی؛ عباس حسینی؛ سارا نظیف؛ باقر قرمزچشمه


ارزیابی سیستم فنس هیدرولیکی برای احیاء آب‌های زیرزمینی در کنار یک آبراهه دائمی با روش تحلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

عبدالله رمضانی چرمهینه؛ مهدی اسدی آقبلاغی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ سید حسن طباطبائی