دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، مهر 1397 
عوامل مولد انسجام سیاستی جهت مقابله با بحران آب در ایران

صفحه 32-44

میترا قاسم شربیانی؛ محمدرضا رضوی؛ سید جمال الدین طبیبی؛ فرهاد غفاری


پیش‌بینی ماهانه نمایه خشکسالی SPI در حوضه آبریز جنوب غرب کشور با بکارگیری پس‌پردازش برونداد مدل CFSv.2

صفحه 102-113

ایمان بابائیان؛ لیلی خزانه داری؛ فاطمه عباسی؛ راهله مدیریان؛ مریم کریمیان؛ شراره ملبوسی


ارزیابی شاخص اکو-بهره‌وری در واحد عمرانی F1 از شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود

صفحه 114-124

کیوان امینی؛ سمیه جنت رستمی؛ نادر پیرمرادیان؛ افشین اشرف زاده


بررسی اثرات تغییراقلیم بر دما، بارش و خشکسالی‌های دوره آتی حوضه شادگان

صفحه 125-139

محمد علی نوده فراهانی؛ آنا راسخی؛ بهنام پرماس؛ عبدالرحمن کشوری


ارزیابی توزیع و رفتار اورانیوم در آبخوان ارومیه

صفحه 198-215

نسیم سهرابی؛ نصرالله کلانتری؛ وهاب امیری


یادداشت فنی (5 صفحه)

مقایسه مدل‌های هوشمند در پیش‌بینی نوسانات تراز سطح آب دریاچه زریوار با درنظرگیری تراز آب زیرزمینی

صفحه 268-277

سیاوش گویلی؛ سامان جوادی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ هادی ثانی خانی


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر لایه بندی حرارتی مخزن سد لتیان

صفحه 268-277

فاطمه فیروزی؛ عباس روزبهانی؛ علیرضا مساح بوانی