موضوعات = مدیریت منابع آب
معرفی رژیم جامع اکولوژیکی در شرایط کمبود داده برای تعیین حق آبه زیست محیطی رودخانه‌ها

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 140-153

معصومه زرعکانی؛ علیرضا شکوهی؛ وی جی پی سینگ


ساخت آمار مصنوعی پارامترهای کیفی بدون روند آب در مخازن (چاه‌نیمه‌ شماره1 سیستان)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 226-232

بهاره پیرزاده؛ مسعود افسری؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ عباسعلی قادری


توسعه مدل تصمیم‌گیری گروهی چندشاخصه ریسک-محور برای مدیریت مؤثر حوضه‌ آبریز بر مبنای روش ترکیبی IOWA-CP: مطالعه موردی دشت مشهد

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-20

رضا جاویدی صباغیان؛ محمدباقر شریفی؛ مهدی ضرغامی؛ امیرپویان نژادهاشمی


بهره برداری تلفیقی از منابع آب با تأکید بر کاهش اثرات خشکسالی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 20-37

وحید رقیبی؛ حمیدرضا صفوی؛ سید محمد مرتضوی نائینی


توسعه رویکرد چندهدفه تلفیقی جهت بازتخصیص بهینه منابع آب در سیستم‌های کشاورزی، مطالعه موردی: حوضه آبریز زرینه‌رود

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 38-52

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ محمود محمد رضاپور طبری؛ محسن محمد رضاپور طبری


ارزیابی گزینه‌های مدیریتی برای حفظ پایداری حوضه آبریز در سناریوهای اقلیمی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 139-152

الهه پناهی؛ علی بافکار؛ مریم حافظ پرست


مدل هیبریدی برای مدیریت استراتژیک تقاضای آب کشاورزی مناطق خشک

دوره 12، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 60-69

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ محمد هادی شبستری؛ مرضیه حسین زاده


تحلیل تغییرات پهنه آبی دریاچه بختگان تحت تأثیر عوامل طبیعی و انسانی

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-11

محمد حسین باقری؛ علی باقری؛ غلام عباس سهولی


استفاده از حسابداری ردپای آب برای تعیین ترکیب کشت بهینه در توسعه پایدار (مطالعه موردی: دشت قزوین)

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 99-113

علیرضا شکوهی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ سید امین مجتبوی؛ ویجی پی سینگ


تحلیل شبکه‌ای ساختار قدرت دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب دشت گرمسار

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 114-129

وحید جعفریان؛ محمد رضا یزدانی؛ محمد رحیمی؛ مهدی قربانی


اثرات سهمیه‌بندی آب آبیاری بر الگوی کشت و سود ناخالص زارعین در منطقه آمل

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 166-179

کامران میرزایی؛ محمود احمدپور برازجانی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع دریچه تخلیه کننده بر غلظت جریان غلیظ خروجی

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 180-188

محمدرضا زایری؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ احمد فتحی


تحلیل بستر نهادی سیستم منابع آب زیرزمینی محدوده رفسنجان با رویکرد پویایی سیستم

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 67-82

محمدرضا فرزانه؛ علی باقری؛ فرشاد مؤمنی


مدیریت تلفیقی منابع آبی در محدوده حوضه آبریز دشت یزد-اردکان با تاکید بر پایداری زیست‎محیطی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 104-119

فاطمه برزگری بنادکوکی؛ حسین ملکی نژاد؛ سید محمد مهدی حسینی


تجارب و پیامدهای انتقال ‌آب بین‌حوضه‌ای در جهان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 120-140

سیدحمیدرضا صادقی؛ سمیه کاظمی کیا؛ حسین خیرفام؛ زینب حزباوی