دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 0-0 

مقاله پژوهشی

بهینه‌سازی برداشت انتخابی در مخازن با هدف بهبود کیفیت آب

صفحه 1-17

علیرضا یحیائی؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی


تعیین سطح اقتصادی نشت در شبکه‌های توزیع آب

صفحه 35-54

ایمان مصلحی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ احسان یوسفی خوش قلب


بهینه‌سازی تبادل آب مجازی در شرایط مختلف کشش قیمتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)

صفحه 107-123

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ میرمحمد آزاد خراسانی؛ محمود اولاد قره گوز؛ علی محمدی


بهبود پیش بینی دبی جریان با استفاده از داده گواری در مدل مفهومی Hymod

صفحه 137-147

مریم تاجیکی؛ علی نجفی نژاد؛ عبدالرضا بهره مند؛ خِریت شوپس؛ هری-آن هندریکس-فرانسن


توسعه مدل برنامه ریزی و مدیریت در استفاده مجدد و تخصیص بهینه پسابهای شهری

صفحه 273-281

اصغر جهانی بهنمیری؛ ناصر مهردادی؛ غلام رضا نبی بیدهندی؛ مجید حسین زاده


«بانکداری اجتماعی آب»، بازتعریف رژیم های حکمرانی آب

صفحه 425-437

محمد قربانیان کردآبادی؛ مهدی فصیحی هرندی؛ عبدالمجید لیاقت