دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-290 
نقش بازگشت پذیری در لخته شدن فلزات سنگین در محیط مصبی

صفحه 154-162

علی معرفت؛ عبدالرضا کرباسی؛ میربابک منزوی


تعیین مناطق همگن هیدرولوژیکی در غرب حوضه هامون-جازموریان.

صفحه 223-235

افشین جهانشاهی؛ کاکا شاهدی؛ کریم سلیمانی؛ علیرضا مقدم نیا


تخمین تلفات جانی سیلاب‌های آنی در مناطق مسکونی

صفحه 236-246

مهدی کرباسی؛ علیرضا شکوهی؛ بهرام ثقفیان


اثرات اقتصادی سدسازی در ایران

صفحه 247-256

مخمد وصال؛ محمدسعید تجریشی