نویسنده = علی باقری
ارزیابی حکمرانی ریسک سیل در استان گلستان در رویدادهای سیل سال 1398-1397

دوره 18، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 145-165

حسین شاکری رستمی؛ علی باقری؛ امیر سعدالدین


ارزیابی ظرفیت سازگاری قوانین آب ایران به تغییرات محیطی

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 79-100

مهسا قطبی زاده؛ علی باقری؛ غلامرضا مدنیان


نگاشت کنشگران و تحلیل روابط بین آن‌ها در مناقشه آبی بین شهر تهران و حوضه‌های آبریز سدهای تأمین کننده آب شرب آن

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 211-228

علیرضا وفایی فرد؛ علی باقری؛ حجت میان آبادی؛ میثم فرج زاده


ارزیابی وضعیت حکمرانی ریسک سیل در ایران بر اساس رویکرد تدابیر سیاستی

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 65-103

حسین شاکری رستمی؛ علی باقری؛ امیر سعدالدین


کاربست رویکرد شاخص‌محور در ارزیابی امنیت آبی حوضه دریاچه ارومیه

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 100-113

ثمین جباری قره باغ؛ حسین رضایی؛ علی باقری


بازاندیشی در مفاهیم و رویکردهای مواجهه با مناقشات آبی

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 205-224

میثم فرج زاده ارنِساء؛ حجت میان آبادی؛ علی باقری


تحلیل ردّپای آب تولید، صادرات و واردات شکر در ایران برای دوره 1393-1384

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 78-90

طیبه امیدی؛ علی باقری؛ نادر حیدری


ارزیابی ظرفیت یادگیری اجتماعی در نهاد آب در حوضه‌ آبریز طشک – بختگان

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 115-127

سامان مقیمی بنهنگی؛ علی باقری؛ لیلی ابوالحسنی


ارزیابی سیستم حکمرانی آب در فرایند حفاظت از منابع آب زیرزمینی ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 32-55

سید جلال الدین میرنظامی؛ علی باقری


تحلیل تغییرات پهنه آبی دریاچه بختگان تحت تأثیر عوامل طبیعی و انسانی

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-11

محمد حسین باقری؛ علی باقری؛ غلام عباس سهولی


تحلیل بستر نهادی سیستم منابع آب زیرزمینی محدوده رفسنجان با رویکرد پویایی سیستم

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 67-82

محمدرضا فرزانه؛ علی باقری؛ فرشاد مؤمنی


ارزیابی ذی مدخلان در بخش آب (مطالعه ی موردی: محدوده ی مطالعاتی رفسنجان)

دوره 11، شماره 2، مهر 1394، صفحه 16-28

سمیرا غفوری فرد؛ علی باقری؛ شاهرخ شجری