دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 64، خرداد 1402، صفحه 1-174 
هستی‌شناسی نظریه نهادگرایی نئولیبرال و نقدهای وارد بر آن در مواجهه با مناقشه‌های آبی فرامرزی

صفحه 102-124

ریحانه نوفلی؛ سیده سیمین میرهاشمی دهکردی؛ حمیدرضا برجسته؛ بهنام اندیک؛ حجت میان آبادی