موضوعات = آب زیرزمینی
بازتخصیص منابع آبخوان مشترک میان ذی‌نفعان بر مبنای نظریه ورشکستگی؛ مطالعه موردی: آبخوان نیشابور-سبزوار-عطائیه

دوره 19، شماره 3، مهر 1402، صفحه 39-56

احسان بهرامی جوین؛ رضا جاویدی صباغیان؛ محمد علی طلوعی ویرانی؛ بردیا روغنی؛ محمد فرشته پور


ارزیابی پایداری مدیریت منابع آب زیرزمینی در آبخوان‌های حوضه فلات مرکزی ایران

دوره 19، شماره 3، مهر 1402، صفحه 136-153

اسماعیل پاریزی؛ سید موسی حسینی؛ امیر رضا صادقی


عدالت و انصاف در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب زیرزمینی

دوره 19، شماره 3، مهر 1402، صفحه 154-179

المیرا ولی‌پور؛ حامد کتابچی


تحلیل پایداری و روند تغییر عمق آب زیرزمینی در استان مازندران

دوره 19، شماره 3، مهر 1402، صفحه 180-194

بهروز محسنی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ فرهاد مشهدی خلردی؛ محمدعلی هادیان امری


مروری بر سیر بازاندیشی در تجدیدپذیری آب‌ زیرزمینی

دوره 19، شماره 3، مهر 1402، صفحه 212-230

هاشم درخشان؛ کامران داوری؛ ابوالفضل مساعدی


حذف آلودگی آرسنیت از محیط اشباع همگن و ناهمگن ستون خاک با استفاده از نانوذرات آهن

دوره 18، شماره 3، آذر 1401، صفحه 31-45

مهدیه جانباز فوتمی؛ مجید خلقی؛ عبدالحسین هورفر


توسعه مدل عامل‌بنیان با هدف بررسی سیاست‌های مدیریت منابع آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی آبخوان دامغان

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 131-143

راضیه جباری؛ مهدی ضرغامی؛ محمد جواد عنبری؛ عطاالله ندیری


طراحی شبکه بهینه چاه های پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از مدلهای MODFLOW و MT3D

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 176-191

سمیه جنت رستمی؛ علی صلاحی؛ فاطمه یوسفی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر دیوار آب‏‏بند بر کاهش نفوذ شوری در آبخوان‏های ساحلی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 302-316

علی ظهرابی مطلق؛ مهرداد شهربانوزاده؛ سید سجاد مهدی‌زاده محلی


مدل‌سازی و ارزیابی پخش سیلاب در آبخوان با استفاده از کد MODFLOW (مطالعه موردی: آبخوان دشت سلماس)

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 360-377

رضا شکاری تپٍٍِه؛ علیرضا پرویشی؛ مهدی قنبرزاده‌لک


بررسی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان گتوند با تأکید بر غلظت نیترات

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 228-238

نصرالله کلانتری؛ علاهن شیخ زاده؛ هادی محمدی


مدل سازی فرونشست دشت ایذه با استفاده از کد ریاضی MODFLOW

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 112-126

کریم رجبی خمسه؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ حسین فتحیان؛ نرگس ظهرابی


طراحی بهینه شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از نقشه آسیب‌پذیری آبخوان

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 154-173

هیدی محمودپور؛ سمیه جنت رستمی؛ افشین اشرف زاده